OSTATNI DZIEŃ PROMOCJI! | RABATY DO -70%

2018-09-13

Czy muszę mieć 18 lat żeby kupić fajerwerki?

Czy muszę mieć 18 lat żeby kupić fajerwerki?

Kwestia minimalnej granicy wieku przy zakupie fajerwerków jest zagadnieniem tyleż istotnym, co wciąż budzącym wiele kontrowersji.

Różni importerzy, na których to spoczywa obowiązek etykietowania produktów i informowania o dostępności artykułu pod kątem wieku odmiennie pochodzą to do tego tematu. Niejasności z tym związane wynikają z różnego prawodawstwa, a zasadniczo z rozbieżności między przepisami krajowymi a dyrektywami EU.

Do lipca  2015 r.  regulacje prawne dotyczące minimalnej granicy wieku przy zakupie wyrobów pirotechnicznych były jednoznaczne i wynikały bezpośrednio z Ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. mówiącej o:

wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001 Nr 67 poz. 679)

Przepisy te jasno wskazywały minimalną granicę wieku przy zakupie wyrobów pirotechnicznych określając ją na 18 lat. Mówi o tym art. 37 Ustawy:
Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Fajerwerki - Dyrektywa unijna

Sytuacja skomplikowała się wraz z wejściem w życie DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)

Dyrektywa ta wprowadziła klasyfikację wyrobów pirotechnicznych z podziałem na klasy i podklasy, określające ich  stopień zagrożenia oraz poziom hałasu.

W zależności od podklasy określono jednocześnie odmienne kryteria wiekowe odnośnie dostępności fajerwerków. Mówi o tym art. 9 pt.1 :
Wyrobów pirotechnicznych nie udostępnia się na rynku osobom niespełniającym następujących ograniczeń wiekowych:
  • (a) wyroby pirotechniczne widowiskowe:
  • (i) klasa F1: 12 lat;
  • (ii) klasa F2: 16 lat;
  • (iii) klasa F3: 18 lat;
Wydawałoby się że sprawa jest już jasna. Nie do końca. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych w załączniku nr 4 WYMAGANIA DLA ETYKIET UMIESZCZANYCH NA WYROBACH PIROTECHNICZNYCH w pt 5 stwierdza:
wskazanie dostępności danego wyrobu pirotechnicznego dla użytkowników, zgodnie z zasadą, że wyroby klasy F1-F3, T1 i P1 mogą być udostępniane wyłącznie osobom pełnoletnim, natomiast dostępność wyrobów klasy F4, T2i P2 jest ograniczona wyłącznie do osób posiadających wiedzę specjalistyczną;

Wynikałoby by z tego, że wbrew Dyrektywnie Unijnej wszelkie wyroby pirotechniczne niezależnie od klasy dostępne są wyłącznie osobom pełnoletnim.
Czyli ksiądz swoje, organista swoje.

Jaka jest praktyka? Część firm stosuje się już  do Dyrektyw Unijnej i zgodnie z klasyfikacją CE wyroby o niskim stopniu zagrożenia, przypisane do klasy F1 uznaje za bezpieczne  i udostępnia do sprzedaży  od 12 roku życia. Takie podejście w zakresie etykietowania i sprzedaży zatwierdza Państwowa Inspekcja Handlowa.

Jakie produkty dostępne są od 12 lat ? Głównie pirotechnika drobna.

Każdy produkt oznaczony jako klasa F1. A Więc:
- snapersy/strzelające diabełki
- zimne Ognie
- małe stroboskopy jak np. MFS64-20 oraz S12S
- świetliki - jak JM11
- bączki - jak DP1B oraz DP1T
- strzelające sznurki – jak TXP594
- świeczki tortowe

Fajerwerki - klasa F2 - Dyrektywa Unijna

Co z wyrobami klasy F2? Zasadniczo przepisy wynikające z Dyrektywy określają minimalną granicę wieku przy ich zakupie na 16 lat. Niemniej polscy importerzy wolą zachować w tym przypadku  dodatkowy margines bezpieczeństwa i na wszelki wypadek oznaczają je jako dostępne od 18 roku życia.

Takie postępowanie, mające na uwadze zwiększone  bezpieczeństwo konsumenta, w szczególności  osób młodocianych,  nie jest niezgodne z prawem i znajduje pełną akceptację ze strony instytucji kontroli jak PIH oraz UOKIK.


Polecane

Meteorit DP1M - 12 sztuk

Meteorit DP1M - 12 sztuk

2,70 zł bruttoNajniższa cena z 30 dni przed obniżką0,80 zł brutto
Crazy Ball DP1CB - 6 sztuk

Crazy Ball DP1CB - 6 sztuk

Cena regularna: 3,60 zł brutto2,70 zł bruttoNajniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 2,70 zł
pixelpixelpixelpixel