OSTATNI DZIEŃ PROMOCJI! | RABATY DO -70%

2018-09-06

Fajerwerki i ich klasyfikacja. Część 1

Fajerwerki i ich klasyfikacja. Część 1

W poprzednim  wpisie mowa była o definicjach fajerwerków w ujęciu legislacyjno-prawnym.

Tym razem proponuję przyjrzeć się sposobom ich klasyfikacji.

Fajerwerki, a wiec wyroby pirotechniczne rozróżnia się ze względu na grupę oraz stopień zagrożenia.

Przepisy wprowadzają podział
wyrobów pirotechnicznych na trzy grupy (kategorie) :
 • wyroby pirotechniczne widowiskowe
 • wyroby pirotechniczne teatralne
 • wyroby pirotechniczne pozostałe
W obrębie każdej z kategorii wydzielone są klasy odpowiadające stopniu zagrożenia.

Wyroby pirotechniczne widowiskowe przeznaczone są do celów typowo rozrywkowych, dzielą się na cztery klasy:
 • Klasa 1 - wyroby o niskim stopniu zagrożenia, nieistotnym poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w budynkach mieszkalnych.
 • Klasa 2 - wyroby o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych.
 • Klasa 3 - wyroby o średnim stopniu zagrożenia, przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych, otwartych przestrzeniach i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.
 • Klasa 4 - wyroby o wysokim stopniu zagrożenia, przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.
Wyroby znajdujące się w klasie 1-3 dopuszczone są do wolnej sprzedaży. Może kupić je każda osoba spełniająca wymogi wieku.

Natomiast wyroby w klasie 4 wyłączone są z wolnego obrotu. Do ich zakupu wymagane jest pozwolenie, a handel nimi możliwy jedynie na podstawie koncesji.

Wyroby pirotechniczne teatralne przeznaczone są do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej i telewizyjnej lub do podobnego użytku.

Wyodrębnia się wśród nich dwie klasy:
 • Klasa T1 - wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
 • Klasa T2 - wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

Podobnie jak w przypadku kategorii wyrobów pirotechnicznych widowiskowych produkty z klasy T1 są ogólnie dostępne i ich zakup nie wymaga zezwolenia.

Z kolei wyroby klasy T2 można nabyć jedynie na pozwolenie.

Wyroby pirotechniczne pozostałe są to inne wyroby pirotechniczne : stosowane w kolejnictwie, leśnictwie, lotnictwie, modelarstwie, ratownictwie, rolnictwie, żegludze oraz wyroby pirotechniczne do pojazdów.

Dzielą się na 2 klasy:
 • Klasa P1 - wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
 • Klasa P2 - wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.
Analogicznie do poprzednich kategorii, tak i tu wyroby w klasie P1 dostępne są w wolnej sprzedaży, zaś wyroby z klasy P2 podlegają ograniczeniom związanym z obrotem koncesjonowanym.

Przedstawiona powyżej klasyfikacja określa podział fajerwerków ze względu na ich stopień zagrożenia w zakresie ich użytkowania oraz handlu.

Od tego do jakiej klasy przypisany jest dany wyrób zależy kto może go nabyć oraz jakie wymogi musi spełniać podmiot gospodarczy aby nim handlować.

Klasyfikacja określa również sposób użycia wyrobu i zasady bezpieczeństwa z nim związane.

O tym do jakiej klasy dany wyrób zostanie przypisany decyduje wynik procedury badania zgodności z normami bezpieczeństwa.

Na podstawie badania zgodności wyrób otrzymuje certyfikat CE w określonej klasie.
pixelpixelpixelpixel