KWIETNIOWA WYPRZEDAŻ! | RABATY DO -70%

2018-09-24

Fajerwerki i ich definicja

Fajerwerki i ich definicja

Co to są fajerwerki każdy wie. Znają je dorośli i dzieci. Fajerwerki cieszą oko, a w przypadku miłośników petard – można nawet zaryzykować stwierdzenie że, również i ucho.

W tym wpisie chciałbym jednak przybliżyć prawną, ustawową definicję, tego co potocznie nazywamy fajerwerkami.

Fajerwerki czyli wyroby pirotechniczne zalicza się do grupy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jako oddzielną podgrupę obok innych wyodrębnionych, jak  materiały wybuchowe używane do prac wyburzeniowych, materiały wybuchowe używane w górnictwie czy w kolejnictwie.

Ustawa - Fajerwerki

Pojęcie materiałów pirotechnicznych zostało zdefiniowane w art. 3 pt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( Dz. U. NR 117 poz. 1007).

Zgodnie z nią przez materiały pirotechniczne należy rozumieć:
jedną z odmian materiałów wybuchowych, będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym.

Ustawa rozróżnia pojęcie materiału pirotechnicznego i wyrobu pirotechnicznego. Ten ostatni definiuje jako:
każdy wyrób zawierający materiały pirotechniczne, które są jedną z odmian materiałów wybuchowych, będące materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania ciepła, światła, dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej.

Wyrób pirotechniczny rozumiemy więc jako gotowy produkt, powstały z materiałów pirotechnicznych.

Zespół komponentów  takich jak siarka, azotan potasu, węgiel drzewny, dekstryny, utleniacze, barwniki itp. w fazie projektowej będzie stanowił materiał pirotechniczny. Gdy  otrzyma swój finalny kształt, przejdzie odpowiednie testy i certyfikacje pozwalające na wprowadzenie go  do obrotu stanie się wyrobem pirotechnicznym.

Wyrzutnie, petardy, rakiety, fontanny, zimne ognie – to wszystko co kupujemy w formie gotowych produktów to właśnie wyroby pirotechniczne czyli popularne fajerwerki.

Polecane

Crackling wulkan FC8004

Crackling wulkan FC8004

20,60 zł brutto
Fontanna GoGo Dance JW37

Fontanna GoGo Dance JW37

41,00 zł brutto
pixelpixelpixelpixel