OSTATNI DZIEŃ WYPRZEDAŻY! | RABATY DO -70%

Czy emitery dźwięku będą zakazane?

2021-02-02
Czy emitery dźwięku będą zakazane?

Czy emitery dźwięku będą zakazane? 

Komentarz do dokumentu GROW.D.2/JB/LK/AS

Jak wiadomo emitery dźwięku przypisane są do kategorii P1. Klasa ta obejmuje grupę wyrobów określanych jako inne wyroby  pirotechniczne.  W sprawie „legalności” wyrobów z klasy P1 zabrali ostatnio głos eksperci z EU i opublikowali specjalny dokument poświęcony temu zagadnieniu.

dokument do pobrania: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44452/attachments/1/translations

Dokument został sporządzony podczas zebrania Grupy Ekspertów w zakresie Wyrobów Pirotechnicznych 4 grudnia 2020 i opublikowany na forum Jednostek Notyfikowanych w zakresie Wyrobów Pirotechnicznych. 

Na wstępie autorzy określają charakter dokumentu. Definiują  go jako „guidance” – przewodnik, wskazówki i ma on na celu dostarczenie „wskazówek” dotyczących interpretacji sposobu kategoryzacji art. pirotechnicznych. Zastrzega jednocześnie, że państwa członkowskie EU nie są prawnie zobligowane do przestrzegania tejże interpretacji. Tym samym dokument można odczytywać jako rekomendację, nie zaś wytyczne prawa. 

This document intends to provide guidance in the interest of consistency, and has been drafted by the Commission services responsible for regulation of pyrotechnic articles within the EU, with the aim of finding an agreement with all or a majority of the Member States. Please note, however, that Member States are not legally obliged to follow the interpretation set out in this document, since only the Court of Justice of the European Union can give authoritative interpretations on the contents of Union law.

Jednocześnie autor zastrzega, że dokument nie dotyczy urządzeń zapłonowych ( np. lontu) 

This document gives guidance on how to categorise pyrotechnic articles for the general public into the categories of fireworks (F1-F3) on the one hand and other pyrotechnic articles of the category P1 on the other hand depending on their specific intended use. This guidance is not applicable to ignition devices1 and pyrotechnic articles for vehicles both of category P1.

Kluczowym zagadnieniem dokumentu jest kategoryzacja – słuszna lub nie -  wyrobów pirotechnicznych dotycząca klasy P1. 

Wg dokumentu decydująca w zakresie kategoryzacji wyrobu jest  intencja producenta i faktyczne przeznaczenie produktu, a konkretnie czy produkt oznaczony jako kat. P1 tj. inny wyrób pirotechniczny jest w całości lub częściowo  przeznaczony do celów rozrywkowych. Jeśli tak, przypisanie go do kat. P1 nie jest zgodne z Dyrektywą.

Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z definicją przyjętą w Dyrektywie wyrób pirotechniczny przeznaczony do celów rozrywkowych powinien być zdefiniowany jako fajerwerk i tym samym przynależeć do kat. F1,F2,F3,F4. 

Autorzy wskazują, że istnieją bowiem realne podstawy by przypuszczać, że wyroby oznaczone przez producenta jako klasa P1, faktycznie są w całości lub częściowo przeznaczone do celów rozrywkowych. Jak się można domyślić dotyczy to głównie takiej grupy produktów jak petardy Te zaś, jak wyżej –  zgodnie z definicją należą do grupy „fajerwerków” i nie mogą być przypisane do innych klas niż F1,F2,F3,F4.

W związku z tym powstaje pytanie jak kategoryzować wyroby przeznaczone do innych celów a dodatkowo – używane do celów rozrywkowych. Zdaniem Komisji wyrób pirotechniczny przeznaczony do celów rozrywkowych, należy do grupy fajerwerków, nawet i mimo, iż przypisano go do kat. innych wyrobów pirotechnicznych. Jednocześnie Autorzy zaznaczają, że jest to tylko interpretacja, której celem jest dołożenie starań do wypełnienia Dyrektywy , mając na uwadze bezpieczeństwo konsumenta.

Jednostki Notyfikowane

Autorzy zwracają się w tym miejscu do jednostek Notyfikowanych, które są odpowiedzialne za przestrzeganie norm zgodności, aby nie certyfikowały wyrobów pirotechnicznych określonych przez producenta jako należących do klasy P1, jeśli te w całości lub częściowo przeznaczone są do celów rozrywkowych. 

Rodzi się pytanie: w jaki sposób Jednostki Notyfikowane i organy kontroli państwowej mają udowodnić, że dany wyrób, mimo przypisania do kat. P1 przeznaczony jest do celów rozrywkowych? 

W tym miejscu Komisja proponuje, aby uwzględniać, sposób w jaki producent dokonuje handlowej prezentacji wyrobu oraz opakowania tego wyrobu, np. czy przedstawia ono fajerwerki lub w jakikolwiek inny sposób wskazuje, że wyrób jest w całości lub częściowo przeznaczony do celów rozrywkowych. 

Jednocześnie organy kontroli państwowej powinny dokonać obiektywnej oceny najbardziej prawdopodobnego użycia wyrobu. Jeśli np. wskazane przez producenta zastosowanie wyrobu jest nie związane z celami rozrywkowymi, jednak ma charakter nierealistyczny, powinno to być przesłanką, do przyjęcia stanowiska,   że faktycznym przeznaczeniem wyrobu jest cel rozrywkowy.  

W takiej sytuacji, zdaniem Komisji producent powinien udowodnić, że wskazane przeznaczenie produktu odpowiada rzeczywistości, w takim stopniu, że istnieje rynkowe zapotrzebowanie na takie jego przeznaczenie.  

Podsumowanie

Cóż wynika zatem z powyższego dokumentu?  Zasadniczo nic wiążącego. Prawnie nie zakazuje on sprzedaży emiterów dźwięku czy to w postaci petard czy sznurów hukowych. Podczas gdy te ostatnie wyłączone są z obszaru rozważań dokumentu, gdyż stanowią wyrób o realnym celu innym niż rozrywkowy, kwestia  petard funkcjonującej w kat. P1 będzie na pewno w orbicie zainteresowań organów kontroli oraz legislacji. 

Pokaż więcej wpisów z Luty 2021
pixelpixelpixelpixel