PRZYJMÓWANIE ZAMÓWIEŃ WSTRZYMANE! – TRWA INWENTARYZACJA MAGAZYNU

WRACAMY 23.06.2024

Czy fajerwerki mogą być odpalane przez cały rok? Kiedy można używać fajerwerków?

2020-06-29
Czy fajerwerki mogą być odpalane przez cały rok? Kiedy można używać fajerwerków?

Czy fajerwerki mogą być odpalane przez cały rok?

Od czasu do czasu otrzymujemy pytania od klientów czy z fajerwerków możemy korzystać przez cały rok.

Pokutuje wciąż mit, że produkty pirotechniczne używane mogą być wyłącznie na sylwestra, a strzelanie z petardy, wyrzutni bądź innej pirotechniki – poza okresem sylwestrowym – jest nielegalne i grozi mandatem.

Otóż czas rozwiać wszelkie wątpliwości i powiedzieć jasno:
nie istnieje ustawa ani przepis, który zabraniałby korzystania ze środków pirotechnicznych w ciągu roku!

Kiedy można używać fajerwerków?

Zgodnie z polskim prawem używanie produktów pirotechnicznych dozwolone jest na teren prywatnych przez cały rok. Artykuły pirotechniczne mogę być również używane na terenach publicznych od 31 grudnia do 1 stycznia.

Uchwały dotyczące czasowego ograniczenia w używaniu produktów pirotechnicznych wydawane przez wojewodów bądź organy samorządowe gmin – jeśli są wydawane - to z istotnym naruszeniem przepisów prawa.

Jedynym przepisem ograniczającym używanie pirotechniki jest przepis z kodeksu wybroczeń art. 51 dotyczący zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego. Nie tyczy się on jednak konkretnie fajerwerków, a każdego działania, które zaburzałoby ww. zasady funkcjonowania społecznego jak np. głośnego słuchania muzyki, śpiewu, powodowania hałasu. Mówi on:
Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych).

Jak widać nie ma w nim nawet nominalnie wzmianki o fajerwerkach, niemniej jako źródło hałasu podpadają one pod ww. ustawę.

Niemniej warto zwrócić uwagę, że zgodnie z orzecznictwem sądu:
Używanie fajerwerków w celu uatrakcyjnienia własnej uroczystości na terenie prywatnym do godz. 20 NIE PODLEGA sankcji przewidzianej w art. 51§ 1 kodeksu wykroczeń dot. zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego.

Jak widać na przykładzie powyższego tekstu możemy swobodnie korzystać z piękna fajerwerków nie tylko w Sylwestra ale przez cały rok.

Jednocześnie trzeba zachowywać względy bezpieczeństwa oraz uwzględniać to w jakim miejscu strzelamy i czy nasz pokaz mnie będzie uciążliwością dla otoczenia. Jeśli mamy w okolicy sąsiadów warto powiadomić o ich o planowanej imprezie. W przypadku większych pokazów fajerwerków nie zaszkodzi również powiadomić lokalnej jednostki policji.

Jeśli w pobliżu miejsca pokazu pirotechnicznego znajdują się osoby, dla których hałas wiązałby się z uciążliwością np. ludzie starsi lub dzieci, a widowisko miałoby odbywać się po godzinie 22, bądź też w pobliżu miejsca przebywania zwierząt- rozważyć warto użycie fajerwerków cichych tzw. silentów, zwanych także fajerwerkami przyjaznym zwierzętom.

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2020
pixelpixelpixelpixel