OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY! | RABATY DO -70%

Fajerwerki i ich klasyfikacja część 2.

2018-09-22
Fajerwerki i ich klasyfikacja część 2.

Fajerwerki i ich klasyfikacja część 2.

Obok klasyfikacji przedstawionej w poprzednim wpisie dotyczącej wyodrębniania fajerwerków ze względu na grupę i stopień zagrożenia w zakresie ich użycia oraz nabywania, istnieje też podział obejmujący regulacje dotyczące przewozu materiałów pirotechnicznych.

Klasyfikacja ta opiera się na Umowie ADR,  międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzonej w 1957 r. w Genewie.

Zgodnie z tym materiały pirotechniczne przypisane są do grupy materiałów wybuchowych tj. klasy 1.

W ramach tej klasy wydzielono podklasy w zależności od stopnia zagrożenia. Im niższa podklasa tym wyższy współczynnik zagrożenia.

ADR - Klasa 1

  • 1.1 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
  • 1.2 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym
  • 1.3 – Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
  • 1.4 – Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki
  • 1.5 – Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
  • 1.6 – Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się

Fajerwerki - klasa 1.3G i 1.4G

W przypadku wyrobów pirotechnicznych najczęściej możemy spotkać się z oznaczaniem 1.4G oraz 1.3G

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że ta klasyfikacja dotyczy tylko transportu fajerwerków.

Klasa 1.3G nie oznacza – wbrew temu, co niekiedy się sądzi - że dany produkt podlega wymogom dotyczącym obrotu koncesjonowanego. Zarówno wyroby klasy 1.3G i 1.4G znajdują się w wolnej sprzedaży. Ograniczeniom podlega jednak ich przewóz.

Zgodnie z przepisami ADR dopuszcza się przewóz materiałów pirotechnicznych klasy 1.4G do 333kg masy netto materiału wybuchowego oraz klasy 1.3G do 20kg masy netto materiału wybuchowego bez konieczności zgłaszania przewozu do komendy policji i straży pożarnej właściwej dla danego regionu.

Jeśli masa materiałów pirotechnicznych w przypadku klasy 1.4G przekracza 333kg a w przypadku klasy 1.3G – 20 kg – poza zgłoszeniem faktu transportu do właściwych jednostek policji i straży pożarnej, przewoźnik musi posiadać certyfikat ADR na jednostkę transportową.

Kierowca pojazdu zobowiązany jest ponadto posiadać przeszkolenie i osobowy certyfikat ADR.
Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2018
pixelpixelpixelpixel