OSTATNI DZIEŃ PROMOCJI! | RABATY DO -70%

Polska. Raj dla miłośników fajerwerków?

2018-09-04
Polska. Raj dla miłośników fajerwerków?

Polska. Raj dla miłośników fajerwerków?

Stosunek prawodawstwa do zagadnienia fajerwerków różni się znaczenie w zależności od państwa.

Nawet kraje należące do Wspólnoty Europejskiej posiadają w tym zakresie odmienne, wręcz skrajnie rozbieżne interpretacje.

Często prawo unijne stoi w tym względzie w opozycji do regulacji wewnętrznych danego państwa. 

Ponieważ relacja między prawem ustanowionym przez Parlament Europejski a przepisami wewnętrznymi danego kraju nie jest uregulowana żadnym konkretnym rozporządzeniem, problematyka wzajemnego stosunku obu tych systemów budzi cały czas wiele kontrowersji.

Prawo krajów Europy w kwestii fajerwerków

Kiedy przepisy unijne stoją w sprzeczności do  przepisów wewnętrznych danego kraju, jednostki państwowe zazwyczaj przyjmują za nadrzędne własne regulacje prawne. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku sztucznych ogni.

Polska jest w tym zakresie jednym z krajów o najbardziej liberalnej polityce. W przeciwieństwie do takich państw jak Holandia, Niemcy czy Belgia, gdzie dostęp do pirotechniki jest szczególnie ograniczony, przepisy prawa polskiego zezwalają na ogólną i szeroką dostępność wyrobów pirotechnicznych z klas F1-F3.

Poniżej krótka charakterystyka stosunku prawa do kwestii fajerwerków w niektórych krajach europejskich.

Holandia - Fajerwerki

Holandia, kraj o skądinąd bardzo liberalnym podejściu do wielu kwestii jak choćby narkotyki, w odniesieniu do materiałów pirotechnicznych reprezentuje szczególnie restrykcyjne przepisy prawne.

Na terenie Holandii sprzedaż fajerwerków dopuszczona jest tylko przez ostatnie 3 w roku. Wyłączone ze sprzedaży detalicznej  są wszystkie  wyroby pirotechniczne, które posiadają oznaczenie transportowe 1.3G mimo, że w świetle przepisów europejskich klasyfikacja ta dotyczy jedynie przewozu.

Niemcy - Fajerwerki

Podobnie jak w przypadku Holandii, sprzedaż pirotechniki dozwolona jest od 29.12 do 01.01 a więc jedynie przez trzy dni w roku, zaś odpalanie ich - od 31 grudnia do 1 stycznia.

Wyroby pirotechniczne oprócz certyfikacji CE powinny posiadać także certyfikacje lokalną BAM.

Belgia - Fajerwerki

Prawodawstwo w zakresie sprzedaży fajerwerków jest w Belgii jeszcze bardziej restrykcyjne niż w przypadku Holandii.

Od 5 lipca  2017 r. fajerwerki klasy F3 zostały tu całkowicie wyłączone ze sprzedaży. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby o specjalistycznej wiedzy i przeszkoleniu  na podstawie właściwego zezwolenia.

Na tym tle Polsce jaki się naprawdę jako raj dla miłośników fajerwerków!  Nie dość, że możemy używać fajerwerków przez cały rok, to jeszcze dostęp do nich obejmuje wyroby klasy F1, F2, F3. Byle tak dalej!Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2018
pixelpixelpixelpixel